Se det goda! På internet

I den digitala tjänsten Se det goda! finns det studiematerial för att träna upp starka sidor och ett verktyg till stöd för att se det goda.

Med verktyget Se det goda! blir det lätt och inspirerande att ge positiv respons. Börja genast i din grupp och se de positiva effekterna.

  • Verktyget Se det goda! hjälper hela gruppen att hålla de viktiga målen för ögonen och att inspireras av träning i styrkor. 
  • Verkyget spjälker upp stora mål (t.ex. ihärdighet) i små, konkreta gester (”du jobbade flitigt”).
  • Ge tummen upp eller verbal respons på det önskade beteendet. Gör responsen effektivare genom att klistra upp styrkemärken eller be barnen hjälpa till. Gör det till en daglig rutin och vana.

Uppmärksamma era höjdpunkter med bilder och berättelser.

  • Se det goda! berikar responsprocessen eftersom ni med hjälp av verktyget kan ta vara på höjdpunkterna och berättelserna om det som lyckats. 
  • Tips! Involvera eleverna i att se det goda i gruppen och ge dem utrymme att lyfta fram sina egna observationer. Eleverna kan vara styrkeobservatörer och dokumentera hela gruppens goda stunder under en given period.

Vill du kunna se vilka framsteg din grupp gjort i fråga om ihärdighet eller kompisfärdigheter?

  • Verktyget Se det goda! dokumenterar smidigt karaktärsstyrketräningen med data som visualiserar såväl individens som hela gruppens utveckling under en given period.

Dra nytta av den senaste kunskapen om barns och ungas välmående och om forskningsbaserade metoder för positiv fostran.

  • I vår tjänst kommer du med materialen för självstudier lätt igång med positiv fostran, oberoende av tid och plats.
  • Vår startkurs baserar sig på många års forskning och på de pedagogiska metoder som i praktiskt undervisningsarbete visat sig vara de bästa. 

Lär ut karaktärsstyrkor!

  • Det efterlängtade elektroniska studiematerialet för karaktärsstyrkor finns i vår digitala tjänst.
  • Du får tillgång till högklassigt pedagogiskt innehåll som kan användas för vilket läroämne som helst eller för undervisning i enskilda färdigheter, alltefter dina behov.
  • Mer information och tips finns i lärarhandledningen, där en mängd fördjupande information sammanställts.
  • Fullända ert läräventyr med att fylla i ett Positivt CV, som synliggör varje elevs styrkor.

Yhden käyttäjän vuosilisenssi

1 vuoden lisenssi

99 €

Oletko hankkimassa useampia lisenssejä koulullesi?

Ota yhteyttä meihin allaolevalla lomakkeella tai osta suoraan Edustoresta.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Mer information om Positives utbildningar och produkter fås via formuläret.