Se det goda! Böcker och kort

Lär dig, lär ut och synliggör dina elevers starka sidor

Se det goda!

Så hjälper du barn och unga att hitta sina styrkor

Ingen av oss föds till mästare på varken ärlighet eller självbehärskning – sådana färdigheter behöver medvetet övas upp. Vi blir bra på det vi gör ofta medan vi blir sämre på det vi gör sällan. Till exempel har förmåga till självreglering konstaterats predicera skolframgång bättre än intelligenskvoten gör. Undervisning som fokuserar på karaktärsstyrkor påverkar lärandet mer långsiktigt och leder med större sannolikhet till ett fullgott liv än undervisning som enbart fokuserar på kognitiva kunskaper. Oberoende av område och tidpunkt lyckas vi tack vare våra styrkor.

Den här boken ger verktyg för undervisning i styrkor. I boken presenteras de viktigaste styrkorna. Vi får också tips på sätt att observera dem i användning och vägledning i att stärka dem med olika övningar.

3:e upplagan, 2019
ISBN 978-952-451-700-3
232 sidor

Innehållsförteckning

Smakprov

Se det goda!

Vahvuusvariksen bongausopas (på finska)

Boken presenterar kärnfullt grunderna till den styrkefokuserade pedagogiken och föreslår en mängd idéer för att träna på starka sidor. Övningarna lämpar sig särskilt för barn inom småbarnspedagogik eller på lågstadiet.

Ett av de mest fungerande sätten att öka välmåendet är att visa barnen på deras starka sidor och lära dem dra nytta av styrkorna. Vi blir bra på det vi gör mycket!

3:e upplagan, 2020
ISBN 978-952-451-746-1
178 sidor

Innehållsförteckning

Förord

Se det goda!

Vahvuusvariksen tarinakirja (på finska)

Blir man biten av en broms som dessutom far iväg med handduken hjälper det om en kompis visar vänlighet och medkänsla. När markisen fastnat mellan greven och hertigen krävs det omdöme och mod, och går man vilse i skogen under en kexutflykt som drar ut på tiden är det bra med perspektivförmåga… Kråkans vingar bär även om saker och ting ibland flyger på ändan.

Boken innehåller 26 berättelser, som alla hänger ihop med åtminstone en styrka och ett känslotillstånd. I slutet av varje berättelse finns det uppgifter som kan användas för att förkovra läsupplevelsen genom samtal kring berättelsen med barnen och för att stärka deras färdigheter i fråga om styrkor och känslor. Berättelserna innehåller också uppgifter för språklig utveckling och för konst- och färdighetsämnen, vilket gör att de tjänar som underlag för många olika typer av roliga aktiviteter.

Berättelserna lämpar sig väl för nybörjarundervisning men fungerar också för dem som är lite yngre eller lite äldre. De kan läsas i skolan, på dagis, hemma, hos mor- och farföräldrar, med kompisar eller varsomhelst där också kråkor flyger.

1:a upplagan, 2021
ISBN 978-952-370-074-1
171 sidor

Smakprov

Se det goda!

-aktivitetskort

Styrkekråkan hjälper barn och unga att finna sina starka sidor! I aktivitetskorten presenteras koncist 26 karaktärsstyrkor, hur de känns igen och hur man övar upp dem i sig själv. Med dessa praktiskt orienterade kort och boken Se det goda hjälper du barn och unga att finna sina egna styrkor.

4:e upplagan, 2019
ISBN 978-952-451-701-0
30 kort

Se det goda!

-elevkort (på finska och engelska)

Elevkorten Se det goda! har tagits fram för till stöd för positiv fostran på daghem, i skolor och hemma. De lämpar sig för elever i olika åldrar och på olika nivåer och för användning såväl inom olika läroämnen som fristående.

Styrkekort (26 st.) (på finska)

Koncis information om 26 karktärsstyrkor och idéer för att öva upp dem.

Känslokort (7 st.) (på finska)

Information om våra vanligaste känslotillstånd och frågor som kan användas för att fundera kring känslomässiga färdigheter.

Arbetskort (10 st.) (på finska)

Kort som åskådliggör olika situationer genom att beskriva hur arbetet kan se ut som bäst på olika platser.

Utvärderingskort (5 st.) (på finska och engelska)

Styrkekråkans stjärnkort till stöd för själv-, kamrat- och grupputvärdering.

2020
ISBN 9789526927022

Hitta mer