Positiv pedagogik

Alla har starka sidor. Alla vill lyckas.

Att aktivt se det goda är kärnan i den positiva pedagogiken. Detta betyder att träna blicken för att upptäcka också små framgångar. Det lönar sig att göra ett stort nummer av dem! 

Ju fler utmaningar barnet eller den unga möter i livet, desto mer uppmuntran och positiv respons behövs. Det måste härröra från riktiga saker som kan pekas ut för hen själv. Man måste också kunna gå tillbaka till goda stunder för att upplevelsen av att lyckas ska stärkas och hållas i minnet. 

Upplevelser av att lyckas bidrar till den ryggsäck med resurser som låter barnet lära sig att lita på sina förmågor. Det känner sina egna starka sidor och tror på att lyckas också i framtiden. En klok pedagog skapar tillfällen för barnet att lyckas.

Fokusera på det goda och det som fungerar. Lär ut karaktärsstyrkor.

Hjälp barnet att känna igen sina egna starka sidor genom att synliggöra också små framgångar.

Lär barnet att förlita sig på sina styrkor och använda dem medvetet. Då blir framgångarna fler.

Se det goda!-produkter

Se det goda! till stöd för minnet

TUMMEN

Ge positiv respons, det vill säga tummen upp!

PEKFINGRET

Prata om styrkor

LÅNGFINGRET

Visa hur man använder sina styrkor

RINGFINGRET

Främja samhörighet och skapa en flock

LILLFINGRET

Föregå med gott exempel, det vill säga walk the talk

Mångsidiga färdigheter och styrkor hänger ihop

I grunderna till såväl småbarnspedagogiken som den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2014) nämns mångsidig kompetens som ett centralt element i fostran. Mångsidig kompetens beskrivs även som färdigheter som krävs för att växa som människa och medborgare. De är väsentliga färdigheter med tanke på livskompetensen. Mångsidig kompetens innebär ändå inget separat läroämne, utan bör ingå i de andra ämnena. Hur undervisningen ordnas varierar mycket mellan olika daghem och skolor.

Karaktärsstyrkor är grundläggande faktorer för mänsklig handling, och de ger motivation och energi att fullfölja såväl kort- som långsiktiga planer. Karaktärsstyrkorna lägger grunden för att tillägna sig mångsidig kompetens. De är metafärdigheter som används för att uppnå andra färdigheter. Genom att främja karaktärsstyrkor lär man samtidigt ut mångsidig kompetens och erbjuder gedigna redskap för att vara och växa som människa.

I cirkeln nedan över mångsidig kompetens anges de karaktärsstyrkor som hänger ihop med respektive helhet ytterst i cirkeln. Genom att lära ut dessa främjar man samtidigt lärandet inom respektive delområde av den mångsidiga kompetensen.

broad_skills_legend

Våra experter

Kaisa Vuorinen började sin bana som specialklasslärare och lösningsorienterad arbetshandledare. Hennes doktorsavhandling om karaktärsstyrkor ska granskas vid Helsingfors universitet 2021. Sedan 2014 har Kaisa utvecklat den positiva pedagogiken ur praktiskt orienterat material från småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Kaisa har gett många utbildningar på ämnet också utomlands.

Lotta Uusitalo är docent och universitetslektor i specialpedagogik vid Helsingfors universitet. Hennes första utbildning var i biokemi.  Hon har 20 års erfarenhet som klasslärare, ämneslärare och specialklasslärare. Sedan 2006 har hon utbildat lärare i Finland och utomlands. Lottas forskning var till en början inriktad på inlärningsvårigheter. Sedermera har hennes fokus vänts mot upplevelser av att lyckas och den styrkefokuserade pedagogiken.

Pasi Kotilainen är pedagogie magister och en erfaren klasslärare som i mer än 15 år har undervisat på alla klasser i grundskolan. Hans specialkompetens som lärare är kombinationen av informations- och kommunikationsteknik med undervisning i mångsidig kompetens. Därutöver inkluderar hans specialkompetens också att skapa och genomföra olika projekt.

Elina Paatsila är filosofie magister med tio års erfarenhet som ämneslärare i engelska och franska. Elina är expert på positiv pedagogik och bidrar till utvecklingen på området. Hon har under de senaste åren utbildat tusentals lärare och småbarnspedagoger i Finland och internationellt, bland annat i egenskap av utbildningsansvarig för projektet Positiv CV, som finansierats av Utbildningsstyrelsen och genomförts i samarbete med HY+ i 80 kommuner i Finland.

Vi forskar på det vi gör

Positives forskning görs vid Helsingfors universitet

Nourishing Compassion in Finnish Kindergarten Head Teachers: How Character Strength Training Influences Teachers’ Other-Oriented Behavior

Vuorinen, K., Pessi, A. B., & Uusitalo, L. (2020).  Early Childhood Education Journal, 1-14.

Students’ usage of strengths and general happiness are connected via school-related factors
Vuorinen, K., Hietajärvi, L., & Uusitalo, L. (2020).  Scandinavian Journal of Educational Research, 1-13.
A character strength intervention in 11 inclusive Finnish classrooms to promote social participation of students with special educational needs
Vuorinen, K., Erikivi, A., & Uusitalo‐Malmivaara, L. (2019). Journal of Research in Special Educational Needs, 19(1), 45-57.

Vinnarna i Sitras utmaning Sitran Ratkaisu 100

ratkaisu100black

För att hedra 100-årsjubileet av Finlands självständighet 2017 ordnade Sitra utmaningen Ratkaisu 100. Syftet med tävlingen var att hitta på en idé för att locka fram dolda talanger. Positive Learnings kärngrupp vann delad förstaplats i tävlingen med innovationen Positiv CV. Vinsten gav teamet finansiering om 500 000 € och möjlighet att utveckla en pedagogik som lyfter fram mångsidig kompetens och göra den tillgänglig för alla.

Bild: Rob Örthen