Positiv fostran

Vad handlar det om?

  • En positiv fostran utforskar bland annat faktorer som främjar välmående, lycka, ett gott liv och lärande bland barn och unga. 
  • Syftet med en positiv fostran är att aktivt uppmärksamma alla barns potential och möjligheter, trots deras utmaningar.
  • Utgångspunkten för ett positivt lärarskap är att bygga på styrkor och medvetet stötta välmåendet. 
  • Att lära ut karaktärsstyrkor är ett viktigt element i ett positivt lärarskap. 
  • Utbildningshelheten på grundnivå består av 3 x 2 h och innehåller bästa praxis och forskningskunskap som vi samlat in genom att vi sedan 2014 har utbildat över 10 000 lärare på olika kontinenter.

Utöver föreläsningarna innehåller utbildningen en digital tjänst för positiv pedagogik. Här hittar du timplaner för träning i 26 karaktärsstyrkor, över hundra färdiga uppgifter i positiv pedagogik, lärarhandledningar samt ett verktyg för att se det goda och dokumentera framgångar.

Mål

Målet med utbildningen är att lära sig dra nytta av forskningskunskapen inom positiv psykologi och fostran för sitt eget arbete som lärare och pedagog. Efter utbildningen har deltagaren en grundlig förståelse av värdegrunden för positiv fostran och av hur man kan stötta barns och ungas välmående, lära ut karaktärsstyrkor och skärpa blicken för styrkor.

Innehållet i utbildningen:

Förhandsuppgift

Första utbildningstillfället

Vi bekantar oss med teorin bakom positiv fostran

  • Du får grundläggande information om positiv psykologi. 
  • Du lär dig grundpelarna till en positiv fostran.
  • Du får en förståelse för de positiva emotionernas kraft och för andra socioemotionella färdigheter.
  • Du får verktyg för att fästa blicken vid det som är gott och fungerande.

Andra utbildningstillfället

Vi spanar in styrkor

  • Du vet vad som avses med karaktärsstyrkor.
  • Du lär dig att lära ut och bedöma karaktärsstyrkor.
  • Du förstår hur man känner igen barns och ungas starka sidor. 
  • Du lär dig känna igen dina egna och dina kollegors styrkor.
  • Du får kunskap om betydelsen av positiv respons för lärandet och för en bra utveckling.

Tredje utbildningstillfället

Lärdomarna omsätts i praktiken

  • Du hittar de bästa tipsen och forskningsbaserade sätt för en positiv fostran i praktiken.
  • Du får konkreta verktyg för att se och återkomma till det goda, också i dig själv.
  • Du lär dig använda den digitala tjänsten Se det goda!
  • Du lär dig att med hjälp av tjänsten dokumentera framgångar, återkomma till dem och involvera föräldrarna i att utforska goda stunder.
  • Du får information om vårt Positiva CV och hur man använder det för att dokumentera mångsidig kompetens.

Utbildning riktar sig till

Alla med intresse för positiv pedagogik, lärare och andra proffspedagoger, tränare och vårdnadshavare.

Utbildare
Pris

99€

Priserna inkl. moms. 24 %.

Följande datum

[MEC id="2290"]

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Mer information om Positives utbildningar via formuläret.


Lehdistötiedote 02.06.22

Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.