Lärare och småbarnspedagoger

Sedan 2014 har vi utbildat över 10 000 lärare och pedagoger i Finland och utomlands till experter på positiv pedagogik.

Välkommen med!

Positiv fostran

En positiv fostran handlar om att aktivt se det goda.

Den här utbildningshelheten på grundnivå omfattar tre tillfällen och sammanför bästa praxis och forskningsbaserad kunskap om positiv fostran.

Se det goda! också i utmanande beteende

Alla vill lyckas och inga barn är avsiktligt besvärliga.

Utbildningshelheten ger ett brett perspektiv och praktiska övningar för barns utmanande beteende och svårigheter att anpassa sig inom småbarnspedagogiken och i skolan.

Så skapar du en positiv verksamhetskultur

Att se det goda är en uppgift för hela daghemmet och skolan. Organisationens verksamhetskultur påverkar alla barn och vuxna inom den. 

I den här utbildningen, som omfattar tre tillfällen, får du forskningsbaserade verktyg för att utveckla en medkännande verksamhetskultur som utgår från styrkor.

Följande utbildningar

[MEC id="2263"]

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Mer information om Positives utbildningar via formuläret.