Genom det goda – se det goda! i ditt barn

Vad handlar det om?

Hej du förälder och vårdnadshavare Välkommen att spana in barns och ungas styrkor! I den här utbildningen hjälper vi vuxna att skärpa blicken för barns styrkor – det vill säga färdigheter som hjälper oss att lyckas, att klara av svårigheter och uppnå våra mål. Det är viktigt för oss alla att varje barn får växa upp till en hel människa som inser vilka färdigheter hen har och kan använda dem klokt för sitt eget och det gemensamma nästa. Det här är alla vuxnas gemensamma ansvar!

Mål

Webbföreläsningen tar en kväll i anspråk och syftar till att stödja föräldrar och vårdnadshavare att agera genom det goda i helt vanliga vardagssituationer. Utbildningen ger verktyg för fungerande samspel mellan vuxna och barn och för en medkännande uppfostringskultur. Du lär dig att oftare ge positiv respons och fokusera på det som fungerar. 

Utbildningen besvarar följande frågor:

    • Hur kommer man överens om gemensamma spelregler i familjen?
    • Vad är olika styrkor?
    • Hur lär man sig att verbalisera styrkor så att de blir synliga och att ge respons?
    • Hur kan man se sina familjemedlemmar genom deras styrkor? 
    • Hur stärker man hela familjens resiliens och resurser?

Vi är erfarna föreläsare vid föräldramöten. Vi skräddarsyr gärna en föreläsning efter era behov.

Utbildare
Pris

59 €

Priserna inkl. moms. 24 %.

Seuraavat koulutukset

[MEC id="2290"]

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Mer information om Positives utbildningar via formuläret.