Positiv Akademi

Välkommen att lära dig av de bästa på området!
Positiv Akademi erbjuder forskningsbaserad kunskap och högklassiga utbildningar som syftar till hållbart välmående och framgång för såväl individer som samhällen.
Hitta en utbildning i vårt utbud eller fråga om våra skräddarsydda utbildningar, anpassade efter just dina behov.

Utbildningar

Lärare och småbarnspedagoger

Utbildningar i positiv fostran, stöd för självreglering och hantering av utmanande beteende. Riktar sig till alla lärare och pedagoger.

Föräldrar

Dra av nytta av de resurser som finns inom familjen. Hur förändrar man samspelet och lär sig att ge mer positiv respons? Hur finner man allas styrkor i familjen? Utbildningen är avsedd för alla vårdnadshavare.

Hobbyföreningar och idrottslag

Utbildning med fokus på uppmuntrande respons för tränare, instruktörer och andra som jobbar med grupper. Hur stöder man varje idrottares starka sidor? 

Arbetsplatscoachning

Utbildning om hur man finner arbetsgemenskapens resurser. Riktar sig till chefer. Hur kan man öka det kollegiala stödet och inspirera andra till att låta sig inspireras?

Kalender

[MEC id="805"]

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Mer information om Positives utbildningar via formuläret.