Tervetuloa kokeilemaan Huomaa hyvä! -palvelua perheesi kanssa!

Kokeilu on osa Positiven kehittämistyötä sekä Laurea YAMK- opinnäytetyötä.

Enthusiasm@2x

PALVELU

Huomaa hyvä! on digitaalinen palvelu, joka ohjaa antamaan palautetta arkisista hyvistä tilanteista. Palvelu on suunniteltu alun perin kouluihin, ja nyt haluamme tarjota sen myös perheiden koekäyttöön.

Leadership@2x

HYVÄN HUOMAAMINEN

Hyvän huomaaminen tarkoittaa tavallisten hyvien hetkien tunnistamista. Pieniä arkisia onnistumisia tapahtuu päivittäin, ja juuri niiden huomioiminen on avain positiiviseen kasvatukseen.

Self-Regulation@2x

YAMK -OPINNÄYTETYÖ

Osallistumalla täytät sähköisen alkukyselyn, saat digipalvelun käyttöösi ja täytät sähköisen loppukyselyn tammi-helmikuussa. Haastatteluun kiinnostuksensa ilmoittaneet haastatellaan helmi-maaliskuussa.

Huomaa hyvä! -palvelu ohjaa antamaan palautetta arkisista hyvistä tilanteista

Palvelussa esitellään 26 luonteessa olevaa vahvuutta, kuten ystävällisyys, sinnikkyys, rohkeus ja myötätunto. Palvelu auttaa sinua tunnistamaan näitä vahvuuksia ympärilläsi ja liittämään ne positiiviseen palautteeseen, jota annat läheisillesi.

Koulumaailmasta kotiympäristöön?

Huomaa hyvä! on suunniteltu alun perin kouluihin ja oppilaitoksiin. Palvelu on ihastuttanut monen opettajan, joten nyt haluamme tarjota palvelun myös perheiden koekäyttöön. Hyvän bongaamisen lisäksi palvelusta löytyy paljon tietoa positiivisesta kasvatuksesta ja luonteenvahvuuksista.

Kokeile palvelua ja kerro kokemuksistasi

Palvelu kokoaa bongatut vahvuudet visualisoinniksi, josta näkyy hyvän huomaamisen aktiivisuus sekä perheessä eniten tunnistetut vahvuudet. 

Miten palvelu toimii?

Hyvän huomaaminen on nopeaa, mutta unohtuu helposti arjessa

Hyvien hetkien havaitseminen on yksinkertaista, mutta kiireen keskellä välillä haastavaa. Huomio kiinnittyy helposti tekemättömiin tai häiritseviin asioihin, ja tällöin se kohdistuu siihen mikä on pielessä tai ärsyttää. Hyviä hetkiä ja pieniä onnistumisia tapahtuu kuitenkin päivittäin, ja juuri niiden huomaaminen on avain positiiviseen kasvatukseen. Tuntuu hyvältä tulla nähdyksi silloin kun toimii hyvin!

Hyvän huomaaminen tarkoittaa tavallisten hyvien hetkien tunnistamista. Taltioimisen arvoisia hetkiä ovat yhtä lailla ystävälliset sanat ja aamuhalaukset kuin auttaminen ruoanlaitossa. Onnistumisia ovat myös ne kerrat, kun pidättäytyy huutamasta toiselle, vaikka hermot ovat kireällä tai kun vielä kerran yrittää ratkaista hankalan tehtävän, vaikka oppiminen tuntuukin vaikealta.

Nämä edellä kuvatut teot kertovat luonteenvahvuuksien käyttämisestä. Ystävälliset sanat ja halaukset voivat kertoa esimerkiksi rakkaudesta, myötätunnosta tai sosiaalisesta älykkyydestä. Toisen auttaminen on esimerkki reiluudesta siinä missä yhteinen kokkaushetki vahvistaa ryhmätyötaitoja. Itsensä hillitseminen kertoo itsesäätelyn voimasta ja pitkäjänteinen opiskelu sinnikkyydestä tai sisukkuudesta.

Kun näitä luonteenvahvuuksia oppii tunnistamaan ja yhdessä huomaamaan, ne alkavat rakentaa positiivista ja arvostavaa tarinaa itsestä sekä toisista. Kasvaessaan tämä tarina vaikuttaa sekä lapsen että aikuisen itsetuntoon ja itsetuntemukseen. Parhaimmillaan se kantaa läpi uusien haasteiden, koska tarinaan palaamalla voi helpommin muistaa missä kaikessa on aiemminkin selvinnyt ja onnistunut. Positiivinen perheen yhteinen tarina vahvistaa myös perheenjäsenten suhteita ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Esimerkkejä hyvän huomaamisesta perheessä

Jokainen perheenjäsen voi osallistua hyvän huomaamiseen. Kuvakaappauksissa näkyvä pyöreä varis-symboli kertoo minkä vahvuuden käyttöä perheenjäsen on huomannut

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimukseen osallistuminen

Tervetuloa! Olet päässyt mukaan kokeilemaan Huomaa hyvä! -digipalvelua ja kertomaan kokemuksistasi. Vastauksista tehdään Laurea ammattikorkeakoulun YAMK opinnäytetyö. Tässä opinnäytetyössä selvitetään alku- ja loppukyselyllä sekä vapaaehtoisella, osalle osallistujista toteutettavalla, haastattelulla vanhempien kokemuksia Huomaa hyvä! -digipalvelusta. Tarkoituksena on saada tietoa palvelun kehittämiseksi. Mukaan on kutsuttu vanhempia, joiden lapsi/ lapset ovat oppilaina Positiven vahvuusperusteista opetusta kehittävässä koulussa.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta mitenkään koulun ja vanhempien väliseen yhteistyöhön tai lapsenne saamaan opetukseen. Voitte myös keskeyttää osallistumisenne koska tahansa ilman syytä, ilmoittamalla siitä opinnäytetyöntekijä, Nina Heinrichsille, joka opiskelee sosionomi YAMK- tutkintoa Laurea Ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyötä ohjaa Laureasta yliopettaja Ossi Salin. 

Tammikuussa 2021 lähetettävässä alkukyselyssä kartoitetaan esimerkiksi odotuksia sovelluksen käytölle ja minkälaisia ominaisuuksia palvelussa arvostetaan.  Alkukyselyn jälkeen osallistujat saavat käyttöönsä Huomaa hyvä! -digipalvelun. Loppukysely toteutetaan samoin sähköisenä kyselynä, neljän viikon digipalvelun kokeilumahdollisuuden jälkeen. Loppukyselyssä selvitetään digipalvelun käyttökokemuksia, miten digipalvelu tuki lapsen luonteenvahvuuksien huomaamista ja tukemista ja miten digipalvelun käyttö mahdollisesti muutti kodin ja koulun yhteistyötä. 

Haastattelut toteutetaan toiveen mukaisesti joko etäyhteydellä tai riittävällä etäisyydellä koronaepidemia huomioiden. Haastatteluihin halukkailla on mahdollisuus kertoa enemmän käyttökokemuksistaan, digipalvelun käytön sujuvuudesta ja toiveistaan palvelun kehittämiselle. Tiedonkeruu pyritään suorittamaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Opinnäytetyöntekijä voi keskeyttää tiedonkeruun, mikäli tiedonkeruun loppuun saattaminen estyisi pakottavasta syystä.

Kerättävät vastaukset säilytetään salassa, niitä käsitellään luottamuksellisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Opinnäytetyössä noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) eettisiä ohjeita. Tulokset raportoidaan nimettöminä.  Osallistuvien henkilötietoja käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti eikä niitä anneta muiden kuin opinnäytetyön tekijän käyttöön sekä Positive Learning Oy:n työntekijälle digisovelluksen käyttöoikeuksien luomiseksi. Henkilötiedot hävitetään heti, kun se aineiston käsittelyn ja analyysin kannalta on mahdollista. Perheen tekemät merkinnät Huomaa hyvä! -digipalveluun näkyvät vain perheelle itselleen, eikä niitä pyydetä tiedonkeruuta varten. Valmistunut opinnäytetyö julkaistaan avoimesti Theseus-tietokannassa. Tavoite työn valmistumiselle on elokuu 2021.

Tarvittaessa lisätietoa:

Nina Heinrichs

Puh. 050 587 2842

nina.heinrichs@student.laurea.fi

YAMK-Opinnäytetyön toteutuspaikkana

Lehdistötiedote 02.06.22

Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.