Palvelun tietosuojaseloste

MIKSI TÄMÄ SELOSTE ON LAADITTU?

Tämä tietosuojaseloste (”Seloste”) soveltuu Positive Learning Oy:n (“Positive” tai “me”) internetsivuilla ja digitaalisissa palveluissa (kuten, tähän kuitenkaan rajoittumatta, vahvuuksien tunnistamiseen ja laaja-alaisten taitojen opettamiseen tarkoitettuun SaaS -ohjelmistopalveluun, sähköisiin tietokantoihin, verkkokauppaan, erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin liittyviin digitaalisiin palveluihin, ilmoittautumislomakkeisiin, sähköisesti toimitettaviin koulutus- ja muihin materiaaleihin sekä verkkokoulutuksiin) (”Palvelut”) käsittelemiin henkilötietoihin.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietoja aina Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (”GDPR”) mukaisesti. 

Tässä Selosteessa kerromme, mitä henkilötietoja Palveluiden käyttäjistä (”Käyttäjä(t)” tai ”sinä”) käsittelemme ja mihin tarkoituksiin näitä tietoja käsitellään, sekä mitä oikeuksia sinulla on tämän Selosteen perusteella käsiteltyjä henkilötietojasi koskien. Mahdolliset palvelukohtaiset lisäykset löytyvät palveluehdoista, tietojenkäsittelysopimuksista tai muista vastaavista palvelukohtaisista tiedoista.

Tätä Selostetta voidaan päivittää ja kulloinkin voimassa oleva versio on saatavilla internetsivuiltamme osoitteessa www.positive.fi/privacypolicy. Sinun ei tule käyttää Palvelujamme, jos et hyväksy Selosteen mukaisesti suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

KENEN TIETOJA KÄSITTELEMME

Käsittelemme Käyttäjien ja mahdollisten uusien asiakkaiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä Palvelun tai muiden kanavien kautta. 

Käsittelemme myös organisaatioasiakkaidemme välisen sopimuksen perusteella heidän hallinnoimien organisaatiokäyttäjien henkilötietoja. Näiden tietojen rekisterinpitäjinä ovat organisaatioasiakkaamme ja me toimimme käsittelijänä erillisen henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen perusteella. Jos et ole hankkinut tai saanut käyttöoikeutta Palveluumme suoraan meiltä vaan esimerkiksi työnantajaltasi, pyydämme kääntymään kyseisen taho puoleen henkilötietojasi koskevissa asioissa. 

KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joista henkilö on tunnistettavissa tai joka mahdollistaa tunnistamisen. Osan käsittelemistämme henkilötiedoista antaa Käyttäjä itse, ja osan hankimme keräämällä tietoa Käyttäjän vuorovaikutuksista ja kokemuksista Palvelussa.

Palveluun rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä saatamme edellyttää sellaisten tavanomaisten yksilöintitietojen antamista, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja laskutustiedot. Palvelun käytön yhteydessä käsittelemme sellaisia Käyttäjän tai hänen valtuuttamansa antamia henkilötietoja, joiden käsittely on Palvelun tarjoamiseksi välttämätöntä. Tällaisia henkilötietoja ovat:

    • Käyttäjän yksilöintitiedot (esimerkiksi etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä ryhmää koskevat tiedot);
    • Käyttäjän antamat maksutiedot Käyttäjän ostaessa Palvelun meiltä;
    • Käyttäjän yhteydenotto- ja asiakaspalvelupyynnöt; ja
    • Käyttäjän sisältö (esimerkiksi sinun ja toisen käyttäjän välinen viestintä tai Palveluun lataamasi, jakamasi tai tallentamasi teksti-, media- ja muut tiedostot).

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröimisen yhteydessä tai muulla tavoin Positiven ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen alussa ja sen aikana. Käyttäjiltä suoraan keräämiemme tietojen lisäksi saatamme kerätä ja käsitellä sellaisia teknisiä tietoja, jotka luokitellaan henkilötiedoiksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Käyttäjän IP-osoite, selaintyyppi ja sen versio, sivustolinkit sekä niiden käyttäminen (sisältäen siirtymisen sivustollemme, siirtymisen muualle sivustoltamme sekä siirtymisen sivustomme eri osioiden välillä) sekä tieto Palvelumme eri osioiden käytöstä. Saatamme käyttää tämänkaltaisia tietoja selvittääksemme Palvelumme mahdollisia ongelmatilanteita, kehittääksemme Palveluamme ja parantaaksemme Palvelujemme laatua.

On myös hyvä huomioida, että osa Palveluista antaa mahdollisuuden jakaa henkilötietoja ja viestejä muiden käyttäjien kanssa ja muut käyttäjät voivat kopioida ja jakaa edelleen kyseisiä tietoja.

KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan tarjotaksemme ja kehittääksemme sinulle tarjottuja Palveluita, Palveluiden turvallisuuden selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä asiakassuhteen hallintaan, emmekä koskaan myy tai muuten käytä hyväksi henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen. Poistamme tai anonymisoimme sellaiset tiedot, jotka eivät käyttötarkoituksen kannalta ole enää välttämättömiä.

OIKEUDELLINEN PERUSTA TIETOJEN KÄSITTELYLLE

Käsittelemme henkilötietoja lähtökohtaisesti vain kun: (a) tarvitsemme kyseisiä tietoja täyttääksemme Palvelujen tarjoamista koskevat sopimusvelvoitteemme tai (b) käsittely on meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun mukaista (eivätkä Käyttäjän edut tai oikeudet vaarannu).

Jos pyydämme sinua antamaan henkilötietojasi lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi tai laatiaksemme sopimuksen sinun kanssasi, tulemme ilmoittamaan tästä selkeästi ja asianmukaisena ajankohtana. Tulemme ohjeistamaan asiaan liittyen myös siitä, onko henkilötietojen antaminen tilanteessa pakollista sekä henkilötietojen antamisesta kieltäytymisen mahdollisista vaikutuksista. Mikäli keräämme ja käytämme henkilötietojasi sellaisessa meidän tai kolmannen tahon oikeutetun edun tilanteessa, jota ei tässä Selosteessa ole mainittu, tulemme myös tällaisessa tilanteessa ilmoittamaan selkeästi ja asianmukaisena ajankohtana kyseiset oikeutetut edut.

EVÄSTEET JA MUUT TEKNISET TIEDOT

Käytämme erilaisia ohjelmia, mukaan lukien evästeitä, käsitelläksemme yllä mainittuja teknisiä tietoja Käyttäjien käyttäessä Palveluja. Evästeiden tarkoituksena on saada sellaista tietoa Palveluistamme, jolla voimme edelleen kehittää Palvelujamme sekä saada tietoa Käyttäjien kokemuksista Palvelustamme. Saatamme esimerkiksi käyttää evästeitä käyttäjätunnusten, salasanojen ja Käyttäjien tekemien valintojen muistamiseksi, jotta Palvelujen käyttö jatkossa olisi helpompaa. Muita käyttämiämme ohjelmia käytetään raporttien muodostamiseen Käyttäjien Palveluiden käyttöä koskien.

Käytämme Palvelussa sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Palvelussamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan nettisivustomme uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. Seurantaevästeen voimassaoloaika on 13 kuukautta, ellet itse poista evästettä tai ole säätänyt selainasetuksiasi automaattisesti poistamaan eväste tätä aiemmin.

Käyttäjillä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla internetselaimien asetuksia. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy evästeitä, voi Palvelujen toiminnoissa esiintyä puutteita.

Käytämme myös Matomoa, joka on InnoCraftin tarjoama verkon käytön analysointipalvelu. Kyseinen palvelu seuraa ja raportoi verkkosivuillamme tapahtuvaa verkkoliikennettä sivujemme toimivuuden parantamiseksi. Matomoon ei lähetetä henkilötietoja.

ALAIKÄISET KÄYTTÄJÄT

Tietosuojalainsäädännön mukaan lapsi tarvitsee yleensä huoltajan tai muun vanhempainvastuunkantajan suostumuksen tai valtuutuksen tietoyhteiskunnan palveluiden, esimerkiksi sosiaalisen median ja erilaisten sovellusten, käyttöön. ”Lapsella” tarkoitetaan tässä Selosteessa alle 13-vuotiaita, lukuun ottamatta lainkäyttöalueita, joissa yksityisyyden suojaa koskevassa laissa määritellään eri ikä. 

Mikäli Palvelun Käyttäjä on lapsi, tulee lapsen vanhemman antaa suostumus Palvelun käyttöön ja henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen antaminen on pyritty varmentamaan niin, että huoltajan suostumus on edellytys Palvelun käyttöön saamiseen. 

Noudatamme erityistä varovaisuutta lapsen henkilötietoja käsitellessä ja emme koskaan käsittele sellaisia tietoja, jotka eivät ole välttämättömiä Palvelun tarjoamiseksi. Lapsi voi kuitenkin luoda ja jakaa Palvelussa sisältöä, joka sisältää henkilötietoja. On myös hyvä huomioida, että osa Palveluista antaa mahdollisuuden jakaa henkilötietoja ja viestejä muiden käyttäjien kanssa ja muut käyttäjät voivat kopioida ja edelleen jakaa kyseisiä tietoja. 

Tiedot poistetaan käytäntömme mukaisesti viimeistään 6 kuukauden kuluttua käyttäjätilin lakkaamisesta kuten alla on tarkemmin kuvattu.

VASTAANOTTAJAT

Emme jaa mitään henkilötietoja kolmansien tahojen kanssa, lukuun ottamatta niitä valtuutettuja palveluntarjoajia, jotka tuottavat meille palveluita (kuten Infrastruktuuri- ja IT-palveluntarjoajat). Meillä on oikeudellisesti velvoittavat sopimukset kyseisten palveluntarjoajien kanssa varmistaaksemme heidän sitoutumisensa vähintään samoihin yksityisyyden ja turvallisuuden standardeihin, kuin me.

Saatamme kuitenkin jakaa henkilötietojasi kolmansille tahoille, mikäli se on tarpeellista noudattaaksemme meihin soveltuvaa lainsäädäntöä tai havaitaksemme ja estääksemme Palvelussamme mahdollisesti ilmeneviä turvallisuus- tai teknisiä ongelmia sekä rikoksia. Tällaisissa tapauksissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Käyttäjille tietojen siirroista.

Henkilötietoja voidaan jakaa myös muille käyttäjille ja ryhmille, joiden kanssa viestit palvelussa. Tällaisia henkilötietoja ovat nimesi ja/tai käyttäjänimesi ja muut jakamasi tiedot sekä sisällöt.

SIIRROT EUROOPAN ULKOPUOLISIIN MAIHIN

Säilytämme käsittelemämme henkilötiedot Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen (tarkoittaen EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia, myöhemmin ”ETA-alue”) sisäpuolelle mahdollisimman kattavasti. Käytämme kuitenkin myös ETA-alueen ulkopuolelle sijoittautuneita palveluntarjoajia, mikä tarkoittaa, että saatamme siirtää käsittelemiämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle sijoittautuneille palveluntarjoajille.

Pyrimme takaamaan, että henkilötietojasi siirrettäessä ETA-alueen ulkopuolelle palveluntarjoajiemme toimesta, tietojen suojaamiseen on riittävät ja asianmukaiset menetelmät ja että nämä menetelmät ovat yhteensopivia kulloinkin sovellettavien tietosuojasäännösten kanssa. Kaikissa tilanteissa tietojen siirrot tehdään GDPR:n säännösten mukaisesti ja esimerkiksi Euroopan komission vakiolausekkeisiin henkilötietojen siirrosta ETA-alueen ulkopuolelle perustuen.

TIETOJEN SUOJAAMINEN

Meillä on käytössämme hallinnollisia, rakenteellisia, teknisiä ja fyysisiä suojamekanismeja suojataksemme käsittelemiämme henkilötietoja oikeudettomalta pääsyltä ja muuttamiselta, paljastamiselta ja tuhoamiselta. Tällaisia mekanismeja ovat muun muassa palomuurit, tietojen kryptaaminen ja tietoturvalliset tilat. Me myös säännöllisesti tarkastamme verkkosivujamme, datahuoneitamme, järjestelmiämme ja muita välineitä turvallisuusloukkausten varalta.

Mikäli suojamekanismeistamme huolimatta ilmenisi tietoturvaloukkaus, jolla olisi kielteisiä vaikutuksia Käyttäjien yksityisyyteen, tiedotamme tästä kaikkia asianosaisia, Käyttäjiä sekä muita tahoja, joihin loukkauksella on vaikutusta. Tiedotamme, tietosuojalainsäädännön niin edellyttäessä, loukkauksesta myös asiaankuuluvalle viranomaiselle mahdollisimman nopeasti.

SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa esitettyihin tarkoituksiin, paitsi jos meille on asetettu lakisääteinen velvollisuus säilyttää kyseisiä tietoja pidempään tai meillä on perusteltu ja lainmukainen tarkoitus säilyttää niitä.

Kun tarve henkilötietojen käsittelylle on poistunut, tuhoamme kaikki kyseiset hallussamme olevat tiedot kohtuullisessa ajassa ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun kyseisen henkilötiedon käsittelylle ei ole enää perusteita. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja voidaan tuhota myös Käyttäjän esittämään pyyntöön perustuen, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö ei pyynnön esittämishetkellä estä tietojen tuhoamista. Osassa Palveluista Käyttäjä voi myös itse poistaa henkilötietojaan.

SINUN OIKEUTESI

Oikeus saada pääsy sinua koskeviin tietoihin. Sinulla on oikeus päästä näkemään meidän käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot. Siltä osin, kun tiedot eivät ole saatavilla Palvelusta, ole hyvä ja lähetä meille sähköpostia käyttäen alla olevia yhteystietoja.

Oikeus oikaista virheelliset tiedot. Jos henkilötietosi muuttuvat tai huomaat niissä virheen, voit korjata, päivittää tai poistaa tietojasi ensisijaisesti Palvelussa ja toissijaisesti ottamalla yhteyttä meihin.

Oikeus peruuttaa suostumus. Vanhemmalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa koskien alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen käsittelyä ja oikeus pyytää meitä poistamaan aikaisemman hyväksyntänsä perusteella käsittelemämme tiedot. Säilytämme ja käytämme kyseisiä tietoja vain, jos meillä on siihen perusteltu ja lakiin perustuva syy, kuten esimerkiksi laissa asetettujen velvollisuuksiemme noudattaminen tai mahdollisten riitojen selvittäminen.

Oikeus poistaa tiedot. Voit poistaa tietojasi Palvelussa. Siltä osin kuin poistoa ei voi tehdä Palvelussa, voit pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot jos (a) kyseiset tiedot eivät ole enää merkityksellisiä niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty ja käsitelty, (b) meillä ei ole perusteltua syytä käsitellä sinun henkilötietojasi tai (c) sinun henkilötietojasi on jostain muusta syystä käsitelty lainvastaisesti. Voit tehdä pyynnön käyttäen alla olevia yhteystietoja.

Oikeus rajoittaa tietojen käyttöä. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin, jos olet kiistänyt henkilötietojen paikkansapitävyyden tai odotat meiltä vastausta pyyntöösi poistaa sinua koskevat henkilötiedot.

Oikeus tietojen siirtämiseen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja halutessasi tiedot voidaan myös siirtää toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. 

Oikeus tehdä valitus. Jos olemme mielestäsi käsitelleet sinun henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisella tavalla, tai et ole tietojen käsittelyymme muusta syystä tyytyväinen, voit lähettää meille sähköpostia alla olevaan osoitteeseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus paikalliselle valvovalle viranomaiselle.

OTA YHTEYTTÄ

Mikäli sinulla on kysyttävää meidän tietosuojaa koskevista käytännöistämme tai mikäli sinulla on pyyntöjä koskien henkilötietojesi käsittelyä, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä: 

Positive Learning Oy

hello@positive.fi

Laadittu: 13.11.2020

Lehdistötiedote 02.06.22

Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.