Unelmana koulu, jossa jokainen oppilas löytää vahvuutensa

Positiivisen kasvatuksen polku 4/4

Positiivinen CV, koska vain harva nuori tietää missä kaikessa on hyvä!

Huomaa hyvä! -työkalu digipalvelussamme.
Huomaa hyvä! -työkalu digipalvelussamme.

Hyvien hetkien huomaaminen aloitetaan positiivisella palautteenannolla eli peukuttamalla ja painamalla plussaa. Olemme kehittäneet tähän helppokäyttäisen Huomaa hyvä! -työkalun, joka on nyt saatavilla kaikille opettajille ja kasvattajille. Sen lisäksi oppilaan kirkkaimmat, tärkeimmät ja opettavaisimmat hetket tallennetaan Positiiviseen CV:hen Huomaa hyvä -työkalulla, jonka avulla kuvaa ja tekstiä voidaan säilöä oppilaan henkilökohtaiselle tilille. Näin näytöt osaamisesta pysyvät tallessa ja rakentavat kuvaa oppilaan koko osaamiskentästä. Kuvien ääreen palaaminen yksin ja yhdessä toisten kanssa vahvistaa myönteisiä tunnekokemuksia ja avaa näköaloja myös pitkälle tulevaisuuteen. Eniten mainitoja saaneet (palaute toisilta ja itseltä) vahvuudet nousevat esiin ja painottuvat visuaalisesti.

Esimerkiksi matematiikan tunnilla opettaja voi ottaa kuvan oppilaasta (ja/tai tämän vihosta), joka suoriutuu omaperäisellä tavalla ongelmanratkaisutehtävästä. Opettaja liittää kuvaan luovuus-merkin ja halutessaan tekstikuvauksen ja tallentaa sen oppilaan tilille. Edistymisestä kertova data visualisoi nykytilanteen sekä kertoo tarkasti, miten vahvuudet ovat matkan varrella kasvaneet jopa täyteen mittaansa. Oppilasta ohjataan myös ymmärtämään erilaisista vahvuuksista, myös muista kuin luonteenvahvuuksista ja ennen kaikkea käyttämään niitä moninaisissa kasvuympäristöissään. Tehtävien avulla vahvuustyöskentelystä tulee hyvin käytännönläheistä ja konkreettista ja oppimispolku kulkee päästä, käsien kautta sydämeen.

Ryhmän edistyminen luonteenvahvuuksien harjoittelussa tallentuu ja data visualisoi koko ryhmän kehityksen.

Tervetuloa luomaan yhdessä tulevaisuutta, joka nostaa keskiöön pehmeiden taitojen arvostamisen ja kirkastaa jokaisen lapsen ja nuoren vahvuusvarannon.

Ope, kasvattaja, äiti, isä, reksi, valmentaja, täti, setä ja naapuri — rakenna vahvuuksilleni, älä märehdi heikkouksiani!

 

Jätä kommentti