Luonteenvahvuudet oppimisen kohteina ja kasvun tukena

Positiivisen kasvatuksen polku 3/4
Gratitude
Puhu vahvuuskieltä!

Jotta luonteenvahvuuksia voisi oppia käyttämään, on niihin ensin tutustuttava. Emme voi puhua esimerkiksi harkitsevuuden vahvuudesta, jos emme ymmärrä, mitä harkitsevuudella tarkoitetaan. Siksi vahvuusopetus alkaa vahvuuskielen omaksumisella. Sen kautta opitaan sisällyttämään omaan sisäiseen ja toisille suunnattuun puheeseen vahvuussanastoa, jolla toimintaa voi ohjata, hyvään puuttua konkretisoiden vahvuuden näkymisen ja näin ollen avata ovia positiiviselle kehittymiselle.

vahvuudet

 

Olemme tutkineet ja kehittäneet runsaasti materiaalia luonteenvahvuuksien opettamiseksi varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla. Lue tästä lisää Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa -kirjoista ja korteista (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 2018) tai aloita opiskelu palvelustamme go.positive.fi. Sieltä löydät valmiit, paljon harjoituksia sisältävät tuntisuunnitelmat 26 vahvuudelle, jotka näet seuraavan sivun listasta (Taulukko 1).

Jokaisen luonteenvahvuuden opettamisen ensimmäisen tunnin rakenne on sama: mietitään missä kyseistä vahvuutta on kohdattu, opitaan sen ominaisuuksista, sitten keskustellaan ja opetellaan käyttämään vahvuutta eri toimintaympäristöissä monipuolisten harjoitteiden avulla. Lopuksi opitaan, miten vahvuuden näyttöjä voidaan bongata ja tallentaa Huomaa hyvä –työkalun (löytyy palvelustamme go.positive.fi) avulla myös koulun ulkopuolella. Voit pienin muokkauksin käyttää tekemiämme tuntisuunnitelmia minkä tahansa luokka-asteen opettamisessa.

Rakenna tilaisuuksia käyttää omia vahvuuksia!

I Hyve

II Hyve

III Hyve

IV Hyve

V Hyve

VI Hyve

Anna jokaiselle tilaa toimia omien vahvuuksien kautta!

Lopuksi: vahvuuksien tunnistamisen ja tietoisen käyttämisen myötä rakentuu onnistumisen paikkoja ja kyvykkyyden kokemuksia. Tämä synnyttää myönteisen kehämallin, jossa mahdollisuus toimia omilla vahvuuksilla siltaa kohti mielekästä toimintaa ja sinnikästä harjoittelua. Tämä näkyy kyvyssä ylittää haasteita ja merkityksen löytämisenä omasta toiminnasta. Käyttämällä omia ydinvahvuuksia, jotka ovat tärkeitä, energisoivia ja tuovat tekemiseen virtausta, kasvatamme henkilökohtaisia resursseja, saamme parhaat puolemme peliin ja kestämme joustavammin vastoinkäymisiä. Ja mikä parasta, keskittymällä enemmän onnistumisiin luomme maailmaa, jossa pärjäämme puutteistamme huolimatta.

 

Jätä kommentti