Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.

Positiivinen lähestymistapa teki vaikutuksen tuomaristoon

Positiivinen lähestymistapa kosketti tuomariston sydämiä  ja teki vaikutuksen. Se arvosti erityisesti mm. käyttäjien verkottamista mukaan kehittämiseen ja yhteisöön. 

Kuva: Nea Laukkanen

“Tuotteen ideologia eli hyvän huomaaminen on aihe, josta koko kansakunnalla olisi opittavaa. Myös ratkaisun muotoilu ja tuotteistaminen on tehty onnistuneesti. Positivella on selkeä strategia kasvuun sekä kansainvälisyyteen. Valmis menestystuote!”, totesi tuomaristo valintansa perusteluissa. 

Digitaalinen palvelu, joka kasvattaa huomaamaan hyvää

Huomaa hyvä! digitaalinen palvelu mahdollistaa yksilöllisten vahvuuksien tunnistamisen ja sosio-emotionaalisten taitojen opettamisen, sekä onnistumisten dokumentoinnin yksilö-ja ryhmätasolla. Se sisältää digitaaliset työkalut tavoitteiden asettamiseen, positiivisen palautteen antamiseen sekä vahvuusporfolion rakentamiseen. 
Huomaa hyvä! -palvelun pääasiallinen tavoite on uudistaa käytänteitä, joiden avulla lapsen ja nuoren taitoja ja vahvuuksia tunnistetaan. Se mahdollistaa myönteisen toimintakulttuurin rakentamisen yhteisöissä ja antaa työkaluja hyvinvoinnin vahvistamiseen yksilöillä ja ryhmässä.

”Ratkaisun teema on ajankohtainen ja puhutteleva. Raati arvosti tutkimukseen perustuvaa pedagogista mallia sekä selkeästi konseptoitua ratkaisua. Ratkaisussa on selkeä potentiaali myös laajamittaiseen kasvuun ja skaalautumiseen.”, kilpailuraadin lausunnossa todetaan. 

21. kilpailuvuosi kahdessa kategoriassa

21. kertaa järjestetyn laatukilpailun tuotesarjan yhteistyökumppaneita olivat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksisarjaisena. Positive Learningin lisäksi toisessa sarjassa palkittiin Kide Science ensimmäistä kertaa jaetulla Education Finland Award -palkinnolla

Lisätietoja:

Kaisa Vuorinen, Founder and CEO of Positive Learning Oy
P. 041 527 0978
E-mail: kaisa@positive.fi

Mikä on Positive Learning? 

Positive Learning Oy on tieteelliseen tutkimukseen perustuva startup-yritys. Huomaa hyvä! digitaalinen palvelu sisältää helppokäyttöisiä työkaluja sekä opetusmateriaalia luonteenvahvuuksien tunnistamiseen ja opettamiseen. Huomaa hyvä! -palvelun avulla opettajat voivat tukea koko ryhmän ja yksittäisten oppilaiden hyvinvointia tunnistamalla vahvuuksia ja opettamalla sosio-emotionaalisia taitoja. Huomaa hyvä! -palvelussa myös vanhemmat oppivat antamaan positiivista palautetta ja kysymään lapsensa onnistumisista sekä keskustelemaan oppimiskokemuksista.

Tiimin ja Huomaa hyvä! -palvelun arvolupaus on, että jokainen peruskoulutuksen suorittanut tunnistaa omat vahvuutensa, kykynsä ja kiinnostuksen kohteensa ja pystyy suuntaamaan entistä enemmän niille aloille, joilla voi hyödyntää vahvuuksiaan. Nuori osaa arvostaa tovereitaan, myös niitä, jotka ovat erilaisia. Hän osaa kertoa itsestään ja taidoistaan työhaastattelussa, ja hänellä on näyttöä monipuolisista vahvuuksistaan. Hän elää yhteisössä, joka tukee ja kannattelee  jäseniään.

Missiomme on valjastaa vuosikymmenten pedagoginen asiantuntemus ja tieteellinen tutkimus opettajien käyttöön maailmanlaajuisesti.

Jätä kommentti

Lehdistötiedote 02.06.22

Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.