Ystävällisyys, sinnikkyys, itsesäätelytaidot ja monet muut luonteemme vahvuudet ovat opittavia asioita. Ne auttavat voimaan hyvin ja oppimaan uutta. Niiden tunnistaminen ja kehittäminen tukevat kykyä tulla toimeen muiden kanssa ja pärjätä elämässä.
Kutsumme tätä hyvän huomaamiseksi.
Luonteenvahvuudet kehittyvät parhaiten, kun niitä harjoitellaan jokaisena koulu- ja päiväkotipäivänä.

Väris

Digitaalinen palvelu

Auttaa opettajia tunnistamaan oppilaiden luonteenvahvuuksia positiivisen palautteen avulla.

Auttaa opettajia rakentamaan luokkaan vahvat henkiset seinät ja hyvän työrauhan.

Auttaa oppilaita tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan koulussa ja sen ulkopuolella.

Auttaa huoltajia kasvattamaan lapsiaan myötätuntoon, yritteliäisyyteen ja vastuullisuuteen.

Jouni Koponen

“Huomaa hyvä! -materiaalit tukevat parhaalla mahdollisella tavalla positiivisen kasvatuksen toteutumista Kantvikin koulussa”

Jouni Koponen

rehtori

Kantvikin koulu

Ulrika Huima

“Positiivinen pedagogiikka tekee hyvää koko kouluyhteisölle. Se auttaa opettajia heidän tärkeässä työssään, ja mm. sähköiset materiaalit tuovat siihen tarvittavaa apua ja struktuuria. Mielestäni on hyvä ottaa mukaan myös huoltajat ja avata heillekin koulun pedagogista ja yhtenäistä ajattelumaailmaa. Parhaimmillaan positiivinen pedagogiikka auttaa meitä kaikkia – lapsia ja aikuisia – niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin.”

Ulriika Hulma

rehtori

Auroran koulu