Positiivinen kasvatus

Mistä on kyse?

  • Positiivinen kasvatus tutkii mm. lasten ja nuorten hyvinvointia, onnellisuutta ja hyvää elämää sekä oppimista edistäviä tekijöitä. 
  • Positiivisen kasvatuksen tarkoituksena on aktiivisesti havaita jokaisen lapsen potentiaali ja mahdollisuudet haasteista huolimatta
  • Positiivisen opettajuuden lähtökohtana on vahvuuksille rakentaminen ja tietoinen, hyvinvoinnin tukeminen. 
  • Luonteenvahvuuksien opettaminen on oleellinen osa positiivista opettajuutta. 
  • Tähän 3 x 2 h perustason koulutuskokonaisuuteen on koottu yhteen parhaat käytänteet ja tutkittu tieto, jota olemme keränneet kouluttamalla vuodesta 2014 alkaen yli 10 000 opettajaa usealla eri mantereella.

Koulutus sisältää luentojen lisäksi Huomaa hyvä! Verkossa, josta löydät tuntisuunnitelmat 26 luonteenvahvuuden opettamiseksi, yli sata valmista tehtävää positiivisen pedagogiikkaan, opettajanoppaat sekä työkalun hyvän huomaamiseksi ja onnistumisten tallentamiseksi.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään positiivisen psykologian ja kasvatuksen tutkittua tietoa omassa työssä opettajana ja kasvattajana. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kattava ymmärrys positiivisen kasvatuksen arvopohjasta ja siitä, miten tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, opettaa luonteenvahvuuksia ja oppia katsomaan kohti vahvuuksia.

Koulutuksen sisältö:

Ennakkotehtävä

1. Koulutuskerta

Tutustutaan positiivisen kasvatuksen teoriaan

  • Saat perustiedot positiivisesta psykologiasta. 
  • Opit positiivisen kasvatuksen peruspilarit.
  • Opit positiivisten emootioiden voimasta ja muista sosio-emotionaalisista taidoista.
  • Saat eväitä kiinnittää katseesi kohti hyvää ja toimivaa.

 

2. Koulutuskerta

Bongataan vahvuuksia

  • Ymmärrät, mitä luonteenvahvuuksilla tarkoitetaan.
  • Opit opettamaan ja arvioimaan luonteenvahvuuksia.
  • Ymmärrät, miten lasten ja nuorten vahvuuksia tunnistetaan. 
  • Opit tunnistamaan omia ja työkavereittesi vahvuuksia
  • Saat tietoa myönteisen palautteen antamisesta merkityksestä oppimiselle ja hyvälle kasvulle
 •  

3. Koulutuskerta 

Viedään opittu käytäntöön

  • Löydät parhaat vinkit ja tutkitut tavat toteuttaa positiivista kasvatusta käytännössä.
  • Saat konkreettisia työkaluja hyvän havaitsemiseen ja hyvään palaamiseen, myös itsessäsi.
  • Opit käyttämään digitaalista Huomaa hyvä! -palvelua.
  • Opit dokumentoimaan Huomaa hyvä! -palvelun avulla onnistumisia, palaamaan niihin ja ottamaan vanhemmat mukaan hyvien hetkien tarkasteluun.
  • Saat tietoa Positiivisesta CV:stä ja sen käyttämisestä monipuolisen osaamisen dokumentointiin.

Kenelle koulutus on tarkoitettu:

Kaikille positiivisesta pedagogiikasta kiinnostuneille, opettajille ja muille ammatikseen kasvattaville, valmentajille ja huoltajille.

Kouluttajat
Hinta

99€

Hinnat sis. alv. 24 %.

Seuraavat päivämäärät

[MEC id="2290"]


Haluatko tutustua paremmin?

Ota yhteyttä!

Lisätietoa Positiven koulutuksista saat lähettämällä lomakkeen.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.