Näin rakennat myönteisen toimintakulttuurin

Mistä on kyse?

Nappaa ne kiinni hyvänteossa! 

Hyvän huomaaminen on koko koulun ja koko päiväkodin juttu. Organisaation toimintakulttuuri vaikuttaa kaikkiin sen piirissä oleviin lapsiin ja aikuisiin. Parhaimmillaan kollektiivinen myönteisyyden vaaliminen ja välittävä toimintakulttuuri tukevat kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia ja oppimista. Hyvää toimintakulttuuria tulee kehittää jatkuvasti. 

Tämä koulutus tarjoaa näkökulmia ja tutkittua tietoa vahvuuslähtöisen, myötätuntoisen toimintakulttuurin kehittämiseksi. Olemme valmentaneet vuodesta 2015 alkaen lukuisia kouluja ja päiväkoteja Suomessa ja maailmalla kehittämään omaa toimintaansa kohti osallistavia, hyvää huomaavia käytänteitä. Kolmen koulutuskerran kokonaisuudessa opitaan soveltamaan Positiivisen koulun mallia omaan organisaatioon pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi.

Koulutuksen sisältö

1. Myötäintoinen johtajuus

Koulutuksen ensimmäisellä kerralla keskitytään myötäintoiseen johtajuuteen. Innostuminen ja innostaminen ovat opittavia asioita, jotka tukevat muiden vahvuuksien käyttöä.

Aiheitamme ovat

  • Miten johtaja luo inspiroivan, yhteisen vision koko taloon?
  • Miten rakentaa työyhteisön voimavaroja?
  • Miten johtaa merkitystä?
  • Miten herätellä myötätunnon ja -innon voimaa?
  • Miten kehittää omia vuorovaikutus- ja palautetaitoja?

 

2. Kollektiivinen välittäminen koulu- ja päiväkotiyhteisössä

Tällä kerralla tarkastellaan koulun rakenteita ja toimintakulttuuria. Kysymme, mikä jo toimii? Mistä sen voi huomata? Mihin tämä vaikuttaa? Entä, mihin toivoisitte muutosta? 

Koulutuskerta vastaa seuraaviin kysymyksiin

  • Miten saadaan jokaisen työntekijän osaaminen ja vahvuudet käyttöön. 
  • Miten vaikutetaan vuorovaikutuksen laatun ja herätellään myönteisyyttä?
  • Miten rakennetaan mielensähyvittäjien toimintakultturi?
  • Minkälaisia sanoja käytämme, kun puhumme oppilaista ja toinen toisistamme?
  • Miten työskennellä omien asenteiden kanssa?
  • Miten pidämme huolta siitä, että yhteinen pedagoginen visiomme näkyy tavassamme vuorovaikuttaa? 
  • Miksi välittäminen ja hyvään puuttuminen on kaikkien vastuulla?

 

3. Nappaa ne kiinni hyvänteossa

Hyvän huomaaminen, välittäminen, hymyt, positiivinen palaute, tervehdykset ja toivotun käytöksen peukuttaminen eivät kulu käytössä. Ne ovat jokaisen aikuisen mahdollisuus ja velvollisuus. Yhtä lailla anteeksi antaminen, myötätunnon osoittaminen ja vaikeuksissa auttaminen, virheiden salliminen ja niistä yhdessä oppiminen ovat keskeinen osa välittävää toimintakulttuuria.

Koulutuskerralla perehdytään seuraaviin teemoihin

  • Minkälaiset rakenteet tukevat myönteistä ja avointa vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa?
  • Miksi tämä ennaltaehkäisee kiusaamista ja häiriöitä tehokkaimmin? 
  • Miten annamme lapsille tilaa oppia myötätuntotaitoja ja ystävällisyyttä aidosti oman toiminnan ja kokemusten kautta? 
  • Miten meidän kouluumme ja päiväkotiimme saadaan lisää vahvuus- ja onnistumispuhetta?

Koulutuksessa käydään läpi  Positiivisen koulun askelmerkit ja löydetään työkaluja näiden tuomiseen oman talon rakentesiin:

Vaihe 1. Opettajat koulutetaan.

Vaihe 2. Opettajat tunnistavat omat vahvuutensa ja käyttävät niitä työssään.

Vaihe 3. Huoltajat otetaan mukaan kasvatuskumppaneiksi 

Vaihe 4. Henkilökunta käyttää vahvuuskieltä vuorovaikutuksessaan.

Vaihe 5. Hyvän huomaaminen jokaisessa oppilaassa otetaan pääperiaatteeksi päivittäisissä kohtaamisissa. 

Vaihe 6. Asetetaan koulu- ja päiväkotitasolla yhteiset tavoitteet ja tehdään ne näkyviksi kaikille.

Vaihe 7. Tuetaan toimintaa antamalla oppilaille palautetta aina, kun he käyttävät vahvuuksiaan.

Vaihe 8. Tutustutaan oppilaiden kanssa eri luonteenvahvuuksiin oppitunneilla.

Vaihe 9. Tutustutaan oppilaiden omiin ydinvahvuuksiin.

Vaihe 10. Harjoitellaan vahvuuksien tunnistamista toisissa oppilaissa pelien, leikkien ja muiden oppituokioiden avulla.

Vaihe 11. Luodaan koko koulun tapahtumia vahvuuksien ympärille.

Vaihe 12. Luodaan jokaiselle oppilaalle oma Positiivinen CV.

Kouluttajat
Hinta

99 €

Hinnat sis. alv. 24 %.


Haluatko tutustua paremmin?

Ota yhteyttä!

Lisätietoa Positiven koulutuksista saat lähettämällä lomakkeen.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.