Huomaa hyvä! haastavassakin käytöksessa

Mistä on kyse?

Jokainen haluaa onnistua, eikä yksikään lapsi ole tahallaan hankala. Lasten itsesäätelyn pulmat, ei-toivottu käytös ja rajojen hakeminen kuormittavat koulussa, päiväkodissa ja kotona.

Tämä koulutuskokonaisuus tarjoaa uuden näkökulman lapsen haastavaksi koettuun käytökseen ja moninaisiin sopeutumisen pulmiin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. 

Koulutus esittelee positiivisen kasvatuksen keinoja haastavan käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja tarjoaa uuden, tutkitun tavan tarkastella lapsen haastavaa käytöstä. Koulutus pohjaa kouluttajien omaan työhön erityisluokanopettajina ja erityispedagogiikan tutkijoina.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on auttaa kasvattajia ja opettajia ymmärtämään tavallisimpia tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteita sekä niihin liittyviä oppimisen vaikeuksia. Koulutukseen osallistujat oppivat tunnistamaan hyvää ja varautumaan myös parhaimpaan. Koulutukseen liittyy olennaisesti myös kasvattajien ja opettajan oman jaksamisen tukemiseen. 

Yhtään lasta ei ole varaa hukata, ei myöskään yhtään opettajaa!

Koulutus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä lasten haastava käytös johtuu?
  • Mitkä ennaltaehkäistä haastavaa käytöstä?
  • Miten tuoda monenlaiset kyvyt esiin, edistää kaikkien taitoja ja tallentaa osaaminen oppilaan kasvua tukevaksi dokumentiksi?
  • Miten päästä negatiiviselta kehältä myönteiselle?
  • Miten lapsen kasvuympäristö voi tukea hyvinvointia ja onnistumisia?
  • Miten stressi vaikuttaa lasten käyttäytymiseen ja oppimiseen?
  • Mikä on vuorovaikutussuhteiden merkitys hyvinvoinnissa?
  • Mitä tarkoittaa resilienssi, ja miten resilienssitaitoja voi kasvattaa?
  • Mitä ovat vahvuuslähtöiset tukitoimet?

Koulutuksen sisältö:

1. Osio

  • Mitä ovat käyttäytymisen haasteet? 
  • Mitkä tekijät vaikuttavat käytösoireiden taustalla?
  • Miksi joku käytös koetaan haastavaksi?
  • Mitä tarkoittaa negatiivinen kehä?
  • Lapset toimivat oikein, jos osaavat. Mitä tämä tarkoittaa?

 

2. Osio

  • Miksi haastavuus nostaa juuri nyt päätään?
  • Joko sinä toimit stressietsivänä? 
  • Mitä itsesäätelyllä tarkoitetaan ja miten itsesäätelyn taitoja harjoitellaan joka päivä?
  • Viisi askelta stressin kesyttämiseen.
  • Auta lasta onnistumaan ja nosta hänet myönteiselle kehälle.
 •  

3. Osio 

  • Positiivisen kautta toimiminen eli laita Huomaa hyvä! -lasit nenälle.
  • Kasvattaja, miten itse jaksat?
  • Miten työyhteisössänne jaatte asioita ja autatte toisianne?
  • Käytännön vinkit vahvuusperustaisten tukitoimien suunnitteluun.
  • Löydä toimivat keinot toivotun käytöksen vahvistamiseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu:

Kaikille positiivisesta pedagogiikasta kiinnostuneille, opettajille ja muille ammatikseen kasvattaville, valmentajille ja huoltajille.

Kouluttajat
Hinta

99€

Hinnat sis. alv. 24 %.

Koulutus järjestetään seuraavan kerran

helmikuu 2021
No event found!


Haluatko tutustua paremmin?

Ota yhteyttä!

Lisätietoa Positiven koulutuksista saat lähettämällä lomakkeen.