Positiivinen Akatemia

Tervetuloa oppimaan alan parhailta asiantuntijoilta!
Positiivinen Akatemia tarjoaa tutkittua tietoa ja laadukkaita koulutuksia, jotka tähtäävät yksilöiden ja yhteisöjen kestävään hyvinvointiin ja kukoistukseen.
Löydä oma koulutuksesi tarjonnastamme tai kysy räätälöityä, juuri omiin tarpeisiisi suunnattua koulutusta.

Koulutukset

Opettajat ja varhaiskasvattajat

Kaikille opettajille ja kasvattajille tarkoitetut positiivisen kasvatuksen, itsesäätelyn tukemisen ja haastavan käyttäytymisen hallinnan koulutukset

Vanhemmat

Perheessä olevat voimavarat käyttöön. Miten muuttaa vuorovaikutusta ja oppia positiivisempaan palautteenantoon? Miten löytää jokaisen vahvuudet perheessä? Koulutus kaikille huoltajille.

Harrastusseurat ja joukkueet​

Valmentajille ja muille joukkueiden kanssa työskenteleville suunnattu kannustavaan palautteenantoon keskittyvä koulutus. Miten tukea jokaista urheilijaa hänen vahvuuksissaan? 

Työyhteisövalmennus

Esimiestyötä tekeville suunnattu koulutus työyhteisön voimavarojen löytämiseksi. Miten lisätä keskinäistä tukea ja innostaa innostumaan?

Kalenteri

[MEC id="805"]


Haluatko tutustua paremmin?

Ota yhteyttä!

Lisätietoa Positiven koulutuksista saat lähettämällä lomakkeen.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.