Mitä hyvää kertoisit varikselle teidän luokasta? (#1)

Luukku 1

Minkälaisia taitoja ja vahvuuksia löytyy teidän ryhmästänne? Kerätkää niitä taululle!

Keskustelkaa myös: Mitä kertoisitte muille luokastanne? Minkälaista hyvää palautetta olette saaneet muilta? Miten haluaisit kehua teidän luokkaa?

Vinkki: Voisiko teillä olla oma tsemppilause eli huudahdus? Keksikää ja laittakaa se luokkaan esille!

Tehtävävinkki: Tiimin rakentamista

Jakautukaa 4 hengen ryhmiin.

     1. Antakaa positiivista palautetta ja kerätkää ryhmän vahvuuksia

  • Antakaa ryhmässä toisillenne positiivista palautetta hyvistä puolista, vahvuuksista ja taidoista!
  • Kirjatkaa ylös ryhmänne jäsenten taitoja, parhaita puolia ja vahvuuksia.
  • Mitä taitoa tai vahvuutta teidän ryhmässänne on paljon? Mikä vahvuus on harvinaisempi, entä mitä erityistaitoja löytyy?
  • Keksikää ryhmällenne nimi sen mukaan, mitä taitoa tai vahvuutta ryhmässänne on paljon.

    2. Tehkää työ, jossa esittelette ryhmänne ja keksikää tsemppilause

  • Tehkää työ (esim. kartongista tai digitaalisesti), johon tulee kuvina ja sanoina ryhmänne vahvuuksia ja taitoja.
  • Voisiko teillä olla oma tsemppilause eli huudahdus? Keksikää ja liittäkää sekin työhönne!
  • Laittakaa työhön myös keksimänne ryhmän nimi.

    3. Esitelkää tiiminne muulle ryhmälle niin, että kukin ryhmästä esittelee toisen ryhmän jäsenen vahvuuksien ja taitojen  kautta. Kertokaa myös ryhmänne parhaat puolet ja mihin tehtävään te esimerkiksi mielestänne soveltuisitte hyvin!

Tiesitkö? Huipputiimeissä myönteisen vuorovaikutuksen suhde kielteiseen nähden on tutkimuksissa todettu olevan 6/1. Kannustamisella ja kehumisella vahvistetaan hyvää yhteishenkeä ja halua toimia ryhmän hyväksi. Tällaisessa ryhmässä myös rakentavaa tai kriittistä palautetta on helpompi ottaa vastaan, koska pohjalla on tunne hyväksynnästä ja yhteenkuuluvuudesta.

 

Jätä kommentti