Mistä olet kiitollinen luokassamme? (#10)

Luukku 10

Joulukuu on kiitollisuuden aikaa ja hieno mahdollisuus keskittyä siihen, mikä meillä on hyvin. Ryhmähengen vahvistaminen, erilaisten taitojen ja vahvuuksien esiin nostaminen, jatkuva ryhmäyttäminen, onnistumisten jakaminen ja positiivinen palaute ryhmän kesken vahvistaa tunnetta yhteen kuuluvuudesta, samankaltaisuudesta, sekä ylpeyttä omasta porukasta ja sen erityislaatuisuudesta.

Keskustelkaa mistä olette kiitollisia teidän ryhmässänne. Mikä teillä on hyvin? Entä mistä olette kiitollisia koulussanne tai päiväkodissanne? Voit kerätä vastauksia myös kirjallisesti, jolloin kaikkien ääni ja erilaiset kokemukset pääsevät paremmin kuuluviin.

Voitte pohtia asiaa myös sen kautta, mitä kaikkea meillä on, johon olemme tottuneet ja josta emme osaa olla kiitollisia. Mitä jos vaikkapa koululuokasta poistettaisiin kaikki muu paitsi pulpetit ja tuolit? Jokainen uusi tavara ja asia, mikä luokkaan tuotaisiin saisi todennäköisesti aikaan riemun hihkaisun sekä oppilailta että opettajalta!

Lopuksi voit pyytää jokaista sulkemaan silmät ja ajattelemaan, mistä on omassa elämässään erityisen kiitollinen.

Vinkki: Kirjoittakaa kiitollisuusviestit jollekin läheiselle ja kertokaa siinä, mistä kaikesta olette kiitollisia tälle henkilölle. Lähettäkää postissa tai kännykällä! Aloittakaa lauseet esimerkiksi:

  • Olen kiitollinen sinulle siitä, että…
  • Teet minut usein iloiseksi, koska…
  • Olet mielestäni…
  • Minulla on sinun seurassasi…
  • Haluan sanoa sinulle, että…

 

Jätä kommentti