Mikä yhdistää meitä? (#16)

Luukku 15

Myötätuntoon ja sen kokemiseen vaikuttaa muun muassa se, miten samankaltaisiksi koemme toiset ympärillämme. Mitä enemmän koemme samankaltaisuutta ja yhteenkuuluvuutta toisten kanssa, sitä helpompi meidän on asettua heidän asemaansa ja kokea myötätuntoa sekä lähestyä heitä myötätuntoisten tekojen kautta.

Jatkuva ryhmäyttäminen ja lämmön liikkeelle saaminen ryhmän jäsenten kesken on siksikin tärkeää. Miettikää tänään mitkä asiat teitä yhdistävät.

Kerätkää pareittain tai ryhmissä niin monta asiaa kuin keksitte, jotka yhdistävät teitä. Miettikää lopuksi samaa koko ryhmän tasolla.

Vinkki: Ottakaa tänään tavoitteeksi tutustua yhteen uuteen koulukaveriin. Voitte tehdä sen esimerkiksi haastattelun avulla: miettikää muutama kysymys ja haastatelkaa jotakuta uutta koulukaveria välitunnilla. Kerätkää haastattelut luokassa yhteen ja kertokaa, keihin tutustuitte ja mitä opitte.

 

 

 

Jätä kommentti