Meidän ryhmässä on parasta…(#19)

Luukku 21

Lukuvuosi alkaa olla lopuillaan ja pian on kiitosten aika! Tässä luukussa tehdään vahvuusdiplomi ryhmälle.

Positiven joulukalenterin tehtävät ovat tänä vuonna keskittyneet ryhmän yhteishengen vahvistamiseen, hyvän löytämiseen ja sanoittamiseen toisissa sekä kiitollisuuteen. Ne liittyvät mm. ystävällisyyden vahvuuteen, joka on yksi voimavahvuuksista. Jatkuvan ryhmäyttämisen ja kaveritaitojen harjoittamisen hengessä sitä tulisikin vahvistaa joka päivä. Voimme paremmin, kun voimme hyvin siinä ryhmässä, jossa vietämme suuren osan ajastamme.

Ryhmää tulisi jatkuvasti vahvistaa ja tehdä mahdolliseksi usein myös myönteiset hetket niiden välillä, jotka eivät arjessa muuten usein kohtaa. Näin voimme ennaltaehkäistä liiallista klikkiytymistä ja syrjivää käyttäytymistä ryhmässä. Samankaltaisuuden kokemukset, positiivinen palaute ja vahvuuksien ja taitojen tunnistaminen sekä yhteiset hyvät hetket ja yhdessä tekeminen herättävät ja vahvistavat myönteisiä tunteita ja arvostuksen kokemuksia toisia kohtaan. Siksi niitä tulisikin olla päivittäin, pienissä hetkissä.

Parhaiten toimivissa tiimeissä myönteistä palautetta on monin verroin suhteessa rakentavaan palautteeseen (6/1). Ottakaa tämä tavoitteeksi myös teidän ryhmässänne!

Vahvuusdiplomia varten keskustelkaa: 

Mikä teidän ryhmässä on parasta? Mitä mahtavia puolia teissä on ryhmänä? Mitkä asiat teitä yhdistävät?

Mitä vahvuuksia teissä on ryhmänä? Mistä nautitte? Mikä innostaa teitä?

Mistä saatte positiivista palautetta ja kiitosta muilta?

Ladatkaa diplomi sivujemme osiosta ”Materiaalit”, valitkaa sopiva, täyttäkää se ja laittakaa luokan seinälle.

Vinkki: Tehkää vahvuusdiplomit myös rinnakkaisluokalle ja opettajille, jotka opettavat luokkaanne! Enkun opelle voitte tehdä englanniksi.

 

 

 

Jätä kommentti