Kuka on ollut sinulle ystävällinen tänään? (#3)

Luukku 3: Huomaa ystävällisyyttä

Kertokaa ryhmässä, missä tilanteissa olette huomanneet ystävällisyyttä tänään. Miten se näkyi? Mitä siitä seurasi? Kiittäkää toisianne ystävällisyydestä ja keskustelkaa, miten se vaikuttaa mielialaan ja luokan ilmapiiriin.

Vinkki: Keksikää erilaisia tapahtumia ja niille ratkaisuja näiden vaiheiden kautta:

1. Kuvaus tilanteesta ennen ystävällistä tekoa/sanoja

2. Ystävällinen teko

3. Kuvaus tilanteesta ystävällisen teon jälkeen.

Keskustelkaa lopuksi mitä kaikkea ystävällisyys sisältää,  miten se auttaa ja mihin se vaikuttaa. Mitä ehkä oivalsitte?

Jätä kommentti