See the Good! service and products

positive-varis-huomaahyva-innostus

ONLINE

Study materials, lesson plans, teacher guides and the See the Good! tool for teaching strengths and recording skills.

positive-varis-huomaahyva-johtajuus

COURSES

Our popular courses for professional educators, parents, coaches, and managers. Available face to face or online.

positive-varis-huomaahyva-itsesaately

BOOKS AND CARDS

See the Good! books, activity cards and stickers are available in Finnish, Swedish, and English. Get the newest editions here.

Would you like to know more?

Contact us!

You’ll receive more information on Positive courses and products by filling out this form.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.