Teachers and educators

Since 2014, we have trained over 10,000 teachers and educators in Finland and abroad as experts of positive pedagogy.

Welcome aboard!

Positive education

Positive education means actively seeing the good.

This three-session basic-level training package brings together the best practices and research information on positive education.

See the Good! even in challenging behaviour

Everyone wants to succeed, and no child is difficult on purpose.

This training package offers an extensive overview of and practical exercises for a child’s challenging behaviour and adjustment difficulties in pre-primary education and schools.

How to build a positive operational culture

Hyvän huomaaminen on koko päiväkodin ja koulun juttu. Organisaation toimintakulttuuri vaikuttaa kaikkiin sen piirissä oleviin lapsiin ja aikuisiin. 

Tässä kolmen kerran koulutuksessa saat tutkimukseen perustuvia työkaluja vahvuuslähtöisen, myötätuntoisen toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Upcoming courses

[MEC id="2263"]

Would you like to know more?

Contact us!

You can requiest more information on Positive courses by filling out this form.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.