Emotion cards

Emotion cards are a series of cards designed to describe different emotions.

Use the cards to help describe your own and your children’s feelings during the day. Think together about what feelings you have experienced, in what situations, and why. Can emotions be affected? Remember, all emotions are acceptable. Strong expression of one’s own feelings can offend others. Emotional states catch on easily.

Would you like to have printed cards?

Subscribe to our newsletter

Receive the latest Positive News, Articles and Resources straight to your inbox.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.