Action cards

Action cards describe familiar situations and places.

You can use cards to structure the course of a school or holiday. Use them in conjunction with strength and emotion cards. What strengths do you need in different places? What feelings do you experience in different situations? Why in different situations might we be like different people? What does the saying “Make oneself at home” mean? Can you learn that? How could the transition to a new situation be facilitated?

Would you like to have printed cards?

Subscribe to our newsletter

Receive the latest Positive News, Articles and Resources straight to your inbox.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.