Cards

The See the Good! Student Cards have been designed to support positive education in kindergartens, schools and the home. They are suitable for learners of all ages and levels and can be used along with different school subjects or independently.

Strength Cards help anyone to recognise their own and others’ strengths.

Emotion cards help to describe daily emotions.

Use Action Cards to reflect on what strengths and feelings may occur in different situations.

Assessment Cards will guide you in assessing your progress towards your goals.

Would you like to have printed cards?

Subscribe to our newsletter

Receive the latest Positive News, Articles and Resources straight to your inbox.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.