Materials

Simple free tools to implement the positive method.

Tips for parents

We created these tips during the coronavirus outbreak, but many of them are still essential in our daily routines.

See the Good!

You can print out these passports. Follow your progress with the passports. Colour a circle when you see a strength in use.

The See the Good! Student Cards

These cards have been designed to support positive education in kindergartens, schools and the home. Package includes Strength passports, Emotion cards, Action cards ja Assessment cards.
Vahvuusvariksen Diplomi Positive A

Vahvuusdiplomit

Voit käyttää oheisia diplomeja vuoden tai projektin päätteeksi.

Ohessa on useita valmiita malleja, joita voit muokata tai täyttää käsin. Diplomeissa on eri versioita, joissa korostuu voimavahvuudet. Mukana on myös powerpoint-versio, jos haluat muokata diplomia enemmän.

Subscribe to our newsletter

Receive the latest Positive News, Articles and Resources straight to your inbox.


Lehdistötiedote 12.4.22

Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan.